Hvad er Resonator?

Musikorganisationen Tempi har startet mediet Resonator som skal sætte fokus på roots-genrerne og formidle den på en underholdende og ny måde. Via podcasts, videoer, blogindlæg og anbefalinger skal mediet være med til at sætte fokus på den massive påvirkning som de traditionelle genrer har på nutidens musikliv og det er målet, at Resonator kan være med til at flere får øjnene op for genrernes udøvende og skabende musikere.

Resonator - Roots music of Denmark

Ordet resonans kommer af latin og består af resonantia der betyder  ‘ekko, genlyd’, og af re- og sonare, der betyder ‘lyde’. Det pluralistiske og forstærkende grundlag for dette ord danner en fin konceptuel ramme for Resonator, der netop har til formål at skabe ringe i vandet ved at forstærke Tempis eklektiske genreområdes brede udfoldelse.

Resonator er samtidig en italesættelse af den bredde som Tempi dækker. Alle musikinstrumenter har resonansen til fælles. Nogle skaber lyden direkte, som f.eks. træblokkene på en xylofon, trommehovedet på en Djembe, strengene på et strenginstrument og piberne på et orgel. Andre instrumenter som Djobo-guitaren, violinen, klaveret, træblæserne har resonanskasser. Alle har de resonansen til fælles.

På et mere abstrakt plan kan man i ny musik høre resonansen af tidligere tiders musikalske bedrifter, som vi f.eks. sætter fokus på i podcast-serien Musikkens Rødder.

Resonator beskriver derfor både begejstring, tradition, forstærkning og mangfoldighed.

Med undertitlen Roots Music of Denmark ønsker vi at sætte ekstra fokus på mediets mission og tale direkte ind i Tempis strategi om at være udstillingsvindue for musik, der har udgangspunkt i musikalske rødder og traditioner.

Resonator udkommer i audio, video, tekst og i forskellige fysiske live-formater.